Ljubo Bozinovski Pis B.B. 
1200, Tetovo

Tel: +389 70 209 665
Tel: +389 71 571 023
info@bekomkompani.com.mk

Contacts

Ljubo Bozinovski Pis B.B. 
1200, Tetovo

Tel: +389 44 340 861
Fax: +389 44 340 857
info@bekomcompany.com